دوشنبه ۵/ خرداد /۱۳۹۹ ۰۳:۴۲:۳۷
اسلامشهر

جشن شب یلدا اساتید و تیم روابط عمومی زبانکده ی ملی ایران - شعبه ی اسلامشهر


جشن شب یلدا، بلندترین شب سال در مرکز زبانکده ی ملی ایران - شعبه ی اسلامشهر با حضور اساتید و تیم روابط عمومی آموزشگاه برگزار شد.

افرادی که در این دورهمی خانوم ها: سحر بهشتی خواه(مدیریت آموزشگاه)، مریم صفری(مسئول روابط عمومی)، مبینا بانیان(استاد انگلیسی)، فاطمه خوش روش(استاد زبان انگلیسی)، پریا رضازاده(استاد زبان انگلیسی) و آقایان علیرضا عبداللهی(مدیر آموزش)، محمد اسکندری(استاد زبان انگلیسی) حضور داشتند.