دوشنبه ۵/ خرداد /۱۳۹۹ ۰۳:۰۶:۰۸
اسلامشهر

درباره ی شعبه

شعبه ی تخصصی آموزش زبان های خارجه در اسلامشهر توسط زبانکده ی ملی ایران تاسیس شد.

آدرس: اسلامشهر، خیابان زرفشان، بین کوچه های 5 و 7. زبانکده ی ملی ایران

02156370714

02156370930

شعبه ی پسرانه و دخترانه

مدیر شعبه: سحر بهشتی خواه

مدیر آموزش: علیرضا عبداللهی

inlisouth@gmail.com

www.instagram.com/inli_south

www.telegram.me/inli_south